Integritetspolicy

Datasekretess och din personliga integritet är mycket viktigt för oss på Gotlands trädgårds-och restaurangtjänster AB (org.nr 559330-2853)  nedan kallad plantfabriken.se

Vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy är uppdaterad och förtydligad enligt de nya villkoren för 

*GDPR och denna ska tydligt förklara insamling, behandling och förändringar vad gäller din personliga information. Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 reglerar hur myndigheter, företag och organisationer behandlar personuppgifter. Förordningen syftar bl.a. till att skydda dina personuppgifter så att de inte används för andra ändamål än det du lämnade dem för.

Det är viktigt att du förstår och tar del av vår integritetspolicy så att du känner dig trygg i vår behandling av dina personliga uppgifter.

* Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 Maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL).

Vad är personuppgifter?

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en levande fysisk person, till exempel

  • personnummer
  • namn
  • adress
  • foton
  • identifikationer online

Även uppgifter som till exempel IP-nummer kan, om de kombineras med andra uppgifter tillsammans utgöra en personuppgift.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Insamling och behandling av personuppgifter

Gotlands trädgårds-och restaurangtjänster AB (plantfabriken.se) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in – varför och när?

Rent allmänt sker insamlingen dels genom samtycke och dels genom intresseavvägning som grund. Vi gör detta för att kunna skicka erbjudanden, göra kund- och marknadsanalyser, ge bästa möjliga kundservice, förbättra kundupplevelsen, kunna hantera och genomföra tävlingar och event samt för att kunna utveckla och förbättra företagets tjänster, produkter och system. Ett annat ändamål är att visa inspiration, produkterbjudanden, rekommendationer genom webb, mail och sms-annonsering

• Vi samlar in person- och kontaktinformation, som tex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer, som du ger till oss,  till exempel när du skickar in en fråga eller synpunkter med något av kontaktformulären, eller anlitar oss för erhållandet/nyttjandet av våra tjänster eller ansluter dig som medlem till vår kundklubb. Även i andra sammanhang som t.ex. när du interagerar med oss på sociala medier kan vi samla in sådan person- och kontaktinformation.

• Vi kan komma att aktivt samla in person- och kontaktinformation om dig tex. om du arbetar som kontaktperson på ett företag eller är en offentlig person, journalist eller liknande. Detta för att kunna ta kontakt med er för att erbjuda någon eller flera utav våra tjänster.

• Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp online på plantfabriken.se genom att behandla dina beställningar och returer via våra onlinetjänster och skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar. Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att vi på Plantfabriken ska kunna tillhandahålla tjänsten och sälja/leverera din order/tjänst till dig.

• Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar/återbetalningar.
• Vi använder också dina uppgifter för att hantera eventuella klagomål och ärenden gällande produkter och tjänster.
• Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringserbjudanden och information via post, e-post och sms. 

• Vi använder dina personuppgifter för registreringen och upprätthållandet av ditt medlemskap i vår medlemsklubb 

• Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut. Det innefattar att använda dina personuppgifter för att samla in och kontrollera bokföringsuppgifter för att följa bokföringsreglerna. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi på Plantfabriken ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag.


Dina personuppgifter kan även användas för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online samt för att bekräfta din adress vid kontakt med externa partner.

Vi använder oss av Klarna som betalningspartner. Klarna ger våra kunder möjligheten att betala på flera sätt. Oavsett på vilket sätt du väljer att betala tillhandahålls och skyddas dina uppgifter av Klarna. Detta för att kunna fullfölja ett köpeavtal.  Här kan du även välja att bli ”ihågkommen per automatik” eller ”blockerad” det senare innebär att dina betaluppgifter inte sparas och per automatik fylls i vid varje köptillfälle. 

Som besökare på vår webbplats kan vi samla in information om hur du interagerar med och använder våra webbsidor samt teknisk enhetsinformation, t.ex IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar uppgifterna så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, t.ex så länge som vi anser att det finns en kundrelation mellan oss eller om du själv bett om det exempelvis i form av prenumeration på vårt nyhetsbrev. Speciellt personuppgifter relaterade till klubbmedlemsskapet behöver sparas så länge du själv väljer att förbli kundklubbsmedlem. Du kan när som helst avsluta medlemsskapet och vi raderar dina personuppgifter. Vi sparar även uppgifter för att tillgodose lagliga myndighetskrav

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (registerutdrag). Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om just dig och kan begära en kopia av dessa. Vi skickar dig dessa uppgifter via e-post efter att du kontaktat oss. Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig inom ramen för ändamålet de behandlas för.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)  Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av oss på Plantfabriken med undantag av följande situationer:

• du har ett pågående ärende med kundservice
• du har en pågående order som ännu inte har skickats/avhämtats eller delvis har skickats/avhämtats
• du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
• om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Du har full rätt att begära att vi ska radera de personuppgifter vi behandlar samt full  rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter och neka till direktmarknadsföring. Du kan när som helst avregistrera dig t.ex från vår e-postlista eller upphäva upp medlemsskapet i kundklubben genom avsedd länk i utskicket. Om du gör det, kan inte vi på Plantfabriken skicka några fler erbjudanden i form av direktmarknadsföring eller information till dig som bygger på ditt medgivande. Ett tillbakadragande och nekande innebär automatiskt även att medlemsskapet i kundklubben upphör. Även möjligheten att nyttja eventuella personliga innestående medlemsförmåner upphör, eftersom personuppgifterna inklusive förmånsdata raderas.

Rätt till begränsning:

Under vissa omständigheter kan du ha rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Till exempel om du skulle ifrågasätta huruvida uppgifterna är korrekta eller om vi inte längre behöver dem för våra ändamål men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Vi lämnar inte ut adresser, telefonnummer, e-postadresser eller andra personuppgifter om våra kunder till tredje part för marknadsföringssyfte, statistisk bearbetning eller dylikt.

Kunders personuppgifter behandlas konfidentiellt oavsett om de speciellt har begärt detta eller inte. Vi använder informationen endast för att kunna handlägga kunders beställningar och sålda tjänster samt erbjuda relevant marknadsföring.

Användning av kakor

Kakor (cookies) är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Sådana kan utgöras av så kallade:

  • Sessionskakor (en tillfällig kaka som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
  • Varaktiga kakor (kakor som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
  • Förstapartskakor (kakor satta av den webbplatsen du besöker).
  • Tredjepartskakor (kakor satta av en tredjepartssida) Dessa används för statistik och analyser, t.ex. Google Analytics.

Du kan styra vilka kakor som lagras från vår hemsida genom att klicka på den vita fliken i nederkant till vänster (om du redan har godkänt kakor från vår sajt).

Du kan även styra användningen och omfattningen av kakor genom att ändra inställningarna i din egen webbläsare, till exempel genom att blockera alla kakor, endast acceptera förstapartskakor eller radera kakor när du stänger ner din webbläsare. Var dock medveten om att sådana inställningar kan göra att vissa webbsidor kanske inte fungerar fullt ut.

Kontakt, frågor och mer information

Om du vill veta vilka personuppgifter som lagras för din räkning eller om du vill ändra eller radera uppgifterna, kontakta gärna oss. Anser du att vi på Plantfabriken behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt  eller har du några frågor kopplade till hur vi behandlar dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta den registeransvariga på info@plantfabriken.se  Du kan när som helst kontakta oss för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter eller om du vill begära utdrag av dina personuppgifter.

Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Vi kan behöva uppdatera vår integritetspolicy. Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i policyn, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter eller dina rättigheter.

Integritetsskyddsmyndigheten är den tillsynsmyndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av integritetslagstiftningen. Om du anser att vi hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till dem.

Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-mail: imy@imy.se

Mer information finns också på Integritetsskyddsmyndigheten webbplats

Det svenska företaget Gotlands trädgårds-och restaurangtjänster AB är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Gotlands trädgårds-och restaurangtjänster AB
Västerhejde Lunds Allé 11
622 61 Visby

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 559330–2853

*Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 Maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL).