FANTASTISKT ERBJUDANDE OM DU BEHÖVER HJÄLP I TRÄDGÅRDEN I HÖST!

Som medlem i Plantfabrikens Kundklubb erbjuder vi dig nu ett riktigt bra pröva-på-pris under hösten 2022

Medlemmar betalar per utförd arbetstimme endast 200 kr efter RUT-avdraget

Före skattereduceringen är priset alltså 400 kr/h

Normalpris för våra tjänster för en icke-medlem ligger på 550 kr/h (275 kr efter RUT-avdraget)

Fråga oss hur enkelt du kan bli medlem i kundklubben helt gratis. Tjänsten du köper berättigar dock ej till medlemsbonus

 

ODLINGSSÄSONGEN ÖVERGÅR TILL SERVICESÄSONG:

Vi på Plantfabriken övergår nu på hösten från aktiv odlingsperiod i plantskolan till att erbjuda våra servicetjänster till dig som behöver hjälp i trädgården.  Du vet väl att du som privatkund har rätt till RUT-avdrag upp till 75.000 kr per person / år, vilket i praktiken betyder att du för utfört arbete betalar endast 50% av arbetskostnaden.

Läs mera här

 

EXEMPEL PÅ ARBETSKOSTNAD:

Vi kommer två personer och jobbar i din trädgård enligt givna önskemål. Arbetet beräknas ta två dagar i anspråk.  Arbetstiden räknas från start i Västerhejde ( reseersättning om 65 kr / milen) samt tillbaka till vår startpunkt. Vi fakturerar INTE för pauser i arbetet för fika/lunch)

Låt oss säga att faktisk arbetstid blir 6,5 h per dag.  Då blir kostnaden FÖRE skattereduktion med 2 personer som jobbar  x 6,5 h x 400 kr =  5200 kr 

DU BETALAR ENDAST CA 2600 KR FÖR TVÅ ARBETSDAGAR EFTER RUT-AVDRAGET

 

VI HJÄLPER DIG MED:

Gräsklippning

Lövkrattning / lövblåsning

Planteringsarbeten, buskar, träd och blommor

Anläggning av färdig gräsmatta på rulle

Röjning av vindfällen, sågning till ved

Trimmerarbete långt gräs större ytor,  samt runt träd & buskar

Ogräsrensning i rabatter och övriga ytor

Klippa buskar & träd

Rensa sly och buskagen, lättare trädfällning

Högtryckstvätt av stenplattor och altaner

Bevattning och skötselunderhåll

Snöskottning, vintertillsyn av fastighet

Övriga önskemål om arbeten emottages såklart också

ÖVRIGA KOSTNADER

-Bortkörning av trädgårdsavfallet till återvinningsstationen  200 kr / lass  (inkl moms 25%)  + resetid och milersättning

-Kostnad för trimmer, lövblåsare, gräsklippare, motorsåg  50 kr / h inkl moms 25 %. Kostnaden inkluderar drivmedel, trimmertråd och underhåll av maskinerna såsom vässning, tvätt mm.

 

Kontakta oss omgående för bokning på mobil:  0737-381231 eller mail till:  info@plantfabriken.se