Försäljnings- och leveransvillkor hösten 2023 och vårsäsongen 2024

FÖRETAGSINFORMATION
Gotlands trädgårds-och restaurangtjänster AB
Lunds Allé 11
622 61 Visby
Telefon: 073 738 1231
E-post: info@plantfabiken.se

ALLMÄNT

När du genomför ett plantköp på nätet hos Plantfabriken så godkänner du våra köpvillkor i sin helhet, och samtycker till vår hantering av cookies och personuppgifter. 

Följande allmänna villkor gäller för dig som privatkund hos Gotlands trädgårds-och restaurangtjänster AB , som nedan enbart kallas för Plantfabriken

Vid köp i nätbutiken plantfabriken.se  ingås avtal mellan köparen och Plantfabriken.  Vi marknadsför och säljer endast förodlade plantor – vi säljer således inte fröförpackningar. Detta är en villkorsförsedd E-handel, vilket betyder att du, för att kunna handla våra produkter på nätet, bör vara eller bli medlem i kundklubben, eftersom denna  tjänst med förmånspriser enbart riktar sig till aktiva medlemmar på Gotland

Köparen eller köparens ombud avhämtar sina köpta plantprodukter vid plantskolan i Västerhejde, Lunds Allé 11 senast 30 juni 2024.  Perenner kan avhämtas hela säsongen fram till  säsongsavslut. Produkterna i e-handeln omfattar endast plantor ur egen produktion. Inköpta förmedlingsplantor ingår alltså inte i urvalet för dessa produkter till salu här.

Köparen kan börja avhämta sina produkter allt eftersom odlingsschemat förverkligas, vilket innebär att man kanske får besöka plantskolan 2-3 ggr under innan alla produktgrupper är salufärdiga. Detta beror på att Plantfabriken odlar upp de produkter som kräver längst utvecklingstid först och sedan efter hand odlas de snabbväxande och köldkänsliga varianterna. 

Ett exempel: Man kan kanske avhämta sina tomater för det uppvärmda hobbyväxthuset i medlet av april, medan buskbönorna kanske är klara för avhämtning först i slutet av maj, då risken för frost utomhus på friland är mindre. Vi måste respektera naturens egen tidtabell och sunt förnuft vad gäller odling och leverans av levande material.

För att du skall kunna göra ett plantköp eller en förbokning av plantor i nätbutiken  måste du ha fyllt 18 år, i enlighet med svensk lag. Alla priser på hemsidan är angivna inklusive moms och i svenska kronor. 

Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter. Dessa avgifter anges separat i de fall de eventuellt förekommer.  Inga övriga avgifter tas ut eftersom köparen avhämtar produkterna själv.

BESTÄLLNING OCH LEVERANS AV PLANTOR

Plantfabrikens verksamhet går ut på att  förodla plantor på basen av kundernas förbeställningar. Beroende på vilken tid på året beställningen blir registrerad så kan kunden få olika förmåner i form av rabatter på växternas ordinariepriser. Dessa ordinarie cirkapriser i plantskolans butik ligger som grund för prissättningen i Plantfabrikens nätbutik. En tidigt gjord beställning betyder inte automatiskt en tidigarelagd leverans / avhämtning.  Avhämtning av plantor i större utsträckning påbörjas med stor sannolikhet först från början av maj och fortsätter ända till slutet av september, då med främst perenner som huvudsaklig produkt.

Kunden delges härmed informationen om att plantorna alltid avhämtas på plats vid växthuset i Västerhejde, Lunds Allé 11 Visby, Gotland

BETALNING AV DITT KÖP

Plantfabrikens E-handel erbjuder olika betalsätt genom Klarna. 

Du kan välja mellan dessa betalningsalternativ: 

Kortbetalning, betalning via bankkonto, månadsfaktura, faktura 14 dagar,  delbetalnings konto och direktöverföring bank.

Villkor för de olika betalsätten finns i kassan/Klarna. 

Läs mer om Klarna och de olika betalalternativen påwww.klarna.com 

När du lagt en order i Plantfabrikens E-handel får du en bekräftelse via e-post.  Orderbekräftelsen ska sparas för eventuella kontakter med vår kundtjänst och tas med vid avhämtning.  Det är viktigt att en giltig e-postadress och ett giltigt mobilnummer anges vid beställning.

När ordern är hanterad och godkänd hos Plantfabriken får D en bekräftelse på det via e-post. Observera dock att meddelandet säger att ordern packats och är på väg – detta är en automatisk inställning, men i verkligheten skall Du själv avhämta ordern vid plantskolan senare på våren 2024.  Om det finns frågor gällande beställningen kontakta oss info@plantfabriken.se Presentkorten skickas alltid per post i pappersformat  till beställarens hemadress. Presentkorten kan utnyttjas som betalmedel under säsongsöppet på plats vid plantskolan i Västerhejde.

Kampanj- och reapriser gäller under en specifik tidsperiod eller så långt lagret räcker, om ej annat anges. Plantfabriken reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel, som till exempel prisfel, produktbeskrivningar, färgavvikelser samt felaktiga lagersaldon. Vi förbehåller oss rätten att häva köp vid felaktiga uppgifter på hemsidan. Plantfabriken förbehåller sig rätten att när som helst ändra allmänna villkor, priser, leveransdagar och leveranssätt, sortiment, beskrivningar eller bilder på hemsidan. Varje genomförd och godkänd beställning genererar per automatik en orderbekräftelse. 

Tyvärr går automatiska e-mailutskick på bekräftelser rätt ofta in i skräpposten, så kolla även den mappen om ordererkännande saknas

ÅNGERRÄTT

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL) har du som privatperson rätt att ångra ditt köp utan särskild anledning. Det totala priset på beställningen kommer att visas i kassan. Man kan alltid avbeställa sin order utan kostnad inom 14 dagar efter beställningsdatum och få köpeskillingen återbetald. Om du som kund vill avbryta din beställning så skicka ett mail till info@plantfabriken.se och vi kommer att kontakta dig inom kort.  Vi ska likaledes utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar efter att vi fått in din önskan om ånger av köp, genomföra återbetalning av krediterat belopp. Ett ångrat köp kommer inte att kosta dig något och återbetalningen sker via Klarna.

DIREKTIV ANGÅENDE AVHÄMTNING AV PLANTOR 

Plantfabriken har ett stort varierande urval av nyttoväxter och perenna, fleråriga växter.  I odling finns år 2024 uppemot 500 olika sorter/varianter. Plantfabriken har av den orsaken ett odlingsschema som sådderna sker enligt. Vi kan helt enkelt inte leverera vissa plantor för tidigt – Växter mår bäst av att planteras från ett varmt växthus till ett varmt läge hemma hos kunden då odlingsförhållandena blivit optimala för respektive växters olika krav

Vi öppnar för avhämtning i mitten av maj år 2024, beroende på vädermässiga förhållanden.  Plantfabriken kan inte förbinda sig till att garantera fullständiga levereranser/avhämtningar  ur alla plantkategorierna  tidigare än den 25 maj pga olika växters odlingsschema.  

Plantfabriken kan inte godkänna undantag på basen av enskilda önskemål om avvikande avhämtningstider. Då kunden gör sin beställning och godkänner dessa försäljnings- och leveransvillkor förutsätts att kunden är medveten om att Plantfabriken inte kan garantera att alla typer av plantor skall finnas tillgängliga för tidig avhämtning på en och samma gång. Vi utgår från ett statistiskt medeltal att ha majoriteten av plantorna tillgängliga från 20-25 maj 2024

Om kunden så önskar kan ersättning i form av återbetalning ske, ifall kunden omöjligt inte kan återkomma i ett senare skede och avhämta de saknade plantorna då de blivit salufärdiga. Även tillgodokvitto kan ges.

TILLGÅNGEN PÅ PLANTOR

Plantfabriken kan inte heller påverka och tidigarelägga den planerade leveranstidpunkten på basen av plötsligt förändrade klimatologiska faktorer som man inte kan rå på – Säljaren kan alltså inte tidigarelägga leveransen av plantorna av den orsaken att vi plötsligt kan få en tidig  och varm gynnsam vår och kunden därför önskar få plantmaterialet tidigare.  Vi följer odlingsschemat enligt växters normala  och optimala krav på värme och utvecklingstid

För att undvika för tidiga och onödiga resor till växthuset – och för att undvika eventuella besvikelser över saknade plantor –  så rekommenderar vi att kunden följer med på hemsidan där vi lägger upp alla plantor och deras tillgänglighet allt eftersom de blir leveransklara. 

Färgkoderna är följande: Grönfärgad produkt betyder helt avhämtningsklar, orange betyder inom en (1) vecka och röd betyder ej klar. Blå betyder att produkten är slut Denna infosida läggs upp i medlet av april.  

VID TIDPUNKTEN FÖR AVHÄMTNING

För smidigare betjäning önskar Plantfabriken att kunden gärna har med sig ordernumret vid avhämtningstillfället. Kunden plockar själv ihop sin beställning från försäljningsborden vid avhämtning.  Plantfabriken förser kunden med en utskriven plocklista, enligt vilken kunden samlar ihop beställningen själv. Personalen bistår med information och eventuell handräckning för att hitta alla plantorna. Alla plantor har ett produktnummer och finns i mån av möjlighet placerade i löpande nummerordning, så det är lätt att samla ihop beställningen.

UTEBLIVEN AVHÄMTNING

Den mest optimala tidpunkten för avhämtning är 20 maj – 15 juni för att dina plantor skall hinna etablera sig och ge bra skörd under säsongen. Om du inte avhämtar dina beställda plantor inom rimlig tid har du ingen rätt att kräva kompensation för plantor som kanske inte längre ens finns tillgängliga. Vi förväntar oss att du skall ha avhämtat dina plantor senast 30 juni 2024.  Om du förväntar dig en avhämtning av nyttoväxter efter detta datum, så kan vi inte garantera tillgängligheten längre och Plantfabriken är inte heller återbetalningsskyldig för ej avhämtade plantor från 1 juli 2024.  Vi ger heller inte ut tillgodokvitton efter 1 juli 2024.  Enda undantaget är perenner, som kan avhämtas precis under hela säsongen till sen höst.

SAKFEL OCH ÖVRIG RESPONS

Plantfabriken förbehåller sig rätten att upphäva ordern om det föreligger ett tydligt och betydande prisfel. Med detta menas en potentiell prisförvrängning av produkten i onlinebutiken så att priset på en produkt skiljer sig så signifikant och tydligt från produktens normala prisnivå,  att den genomsnittliga konsumenten skulle anses  förstå misstaget/felet i fråga. Ett klart prisfel skulle till exempel vara att priset på en produkt är 0,00 kr eller om priset på produkten är så lågt eller högt att det generellt kan anses vara felaktigt. Plantfabriken förbehåller sig rätten att ändra priser. Vi tar inte heller ansvar för eventuella fel i produkterpresentation och infomaterial som finns på vår webbplats eller i våra annonser. Sådana fel kan t.ex. vara potentiella prisfel, produktbeskrivningar, stavfel, färgändringar och felaktiga lagernivåer – det synliga lagersaldot i nätbutiken bara är en prognos.  Plantfabriken förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkor, ändra leveransdagar samt priser, val, beskrivningar eller bilder på hemsidan. Missbruk av rabattkoder godkännes ej. Om rabattkoder används felaktigt eller nätbutikens teknik godkänner rabattkoder på felaktig grund så har Plantfabriken rätt att förkasta ordern efter att kunden informerats om felaktig kodhantering eller systemfel i nätbutikens automatik eller programmering

FORCE MAJEURE

Plantfabriken är inte ansvarig för eventuella förseningar eller skador som orsakats av ett hinder som företaget inte själv kan rå på, situationer man inte rimligen kunnat förutse eller de konsekvenser som kan uppstå p.g.a. dessa oväntade situationer. Till exempel arbetskonflikter, personalsjukdom, import- och exportförbud, avbrott i offentlig kommunikation, strömavbrott och störningar i posttrafik eller vägtrafik och frakt. Plantfabriken är inte ansvarig för missväxt på plantprodukter med eventuella allvarliga skador som följd på odlingen,  om man genom analys kan bevisföra felaktigheter i jordleverantörens produkter, vilka  uppenbart lett till missväxten och skadorna . Dessa felaktigheter som kan bevisföras genom analys kan vara problem med svampsjukdomar, näringssammansättningen i jorden, odlingssubstratets struktur och funktionalitet.

KLIMATPÅVERKAN – Väder och vind
Faktorer som är relaterade till väderförhållanden kan också vara hinder som är oberoende av oss, eftersom vi inte kan påverka utvecklingen av odlade plantor om tillväxten på våren tydligt fördröjs av klimatologiska orsaker. Torka och misslyckad tillväxt under en regnfattig sommar kan påverka vår verksamhet oberoende av oss. Vi kan inte heller påverka om det är omöjligt att arbeta på fälten, t.ex. på grund av ihållande rikliga regn/översvämningar eller hård storm – så att plantorna inte kan levereras i tid enligt orderstocken.

KLAGOMÅL OCH  PLANTOR SOM INTE KAN LEVERERAS INOM RIMLIG TID
Om du hittar något fel på produkten eller ett fel på webbtjänsten, kontakta oss genast via telefon eller e-post. Ersättningsprodukter / kompensation förhandlas alltid från fall till fall. Vi vill uteslutande alltid  ge kunden god service och vi vill sälja endast högkvalitativa och friska plantor. Levande plantmaterial kan ibland ge överraskningar. Om du hittar något avvikande eller en brist på någon produkt, vänligen kontakta oss så får vi diskutera oss fram till en lösning. Om det finns ett produktions-eller leveransproblem för en produkt och varan inte kan levereras till kunden kommer vi att diskutera eventuella variationer / byte av sorter / återbetalningar.  Vi reserverar oss för oväntade situationer – växterna är känsliga för olika sjukdomar och plötsliga klimatförändringar såsom t.ex. svår frost, storm, regn och hagelskador.  

Om en förbeställd produkt av någon orsak inte finns att tillgå inom rimlig tid under produktens normala försäljningstidpunkt så kan kunden som kompensation erhålla motsvarande mängd plantor ur annan plantkategori / eller få ett tillgodokvitto / eller återfå det pris som kunden betalat för respektive produktpaket vid förbokningen. Priset som återbetalas är det priset som gällde för tidpunkten vid köpet i nätbutiken – inte omräknat till normalpriset i plantskolans butik.  Du kan avbeställa din beställning kostnadsfritt inom 14 dagar efter beställning. Vänligen anmäl eventuella avbeställningar till Plantfabriken per mail: info@plantfabriken.se

Det lagersaldo som visas på hemsidan är endast en prognos. Varans tillgänglighet kan ej garanteras, eftersom datatekniken ibland kan orsaka störningar i lagerhållningens status då du är online och handlar.
Om du har beställt en planta som har tagit slut i lager, förbehåller vi oss rätten att annullera denna vara på din beställning och leverera endast de resterande beställda varorna. Mellanskillnaden återbetalas via Klarna.

MEDLEMSSKAP

Plantfabrikens Kundklubb,  e-postadresslista och kundkommunikation via olika kanaler

När du beställer våra produkter från webbutiken godkänner du att vi automatiskt bifogar dig till programmet som vår lojala kund och du blir utan kostnad automatiskt medlen i Plantfabrikens Kundklubb och dina uppgifter kommer att läggas till i vår lista för e-postutskick och sms-marknadsföring.  Du kommer alltså att få info om våra aktiviteter, samt erbjudanden om eventuella rabatter och kampanjer.

Nyhetsbreven och meddelandena kommer skickas  antingen via e-post eller som sms till din telefon. Alla kunder vars kontaktuppgifter Plantfabriken har lagrade i kundregistret  räknas som aktiva medlemmar i Plantfabrikens Kundklubb så länge tills kunden själv aktivt avregistrerar sig från kundklubben via länk i utskick eller meddelar oss via valfri kanal att man vill ha sina uppgifter raderade. 

Eftersom Plantfabrikens verksamhet till en betydande del bygger på marknadsföring och försäljning på nätet, så förstår du som kund, att vi behöver dina personuppgifter för lyckad leverans av de köpta varorna och för att du som medlem i Plantfabrikens Kundklubb skall få utnyttja rätten till medlemsförmåner plantköp i fysisk butik. Vi kontrollerar behörigheten som medlem genom att kunden uppger t.ex mobilnummer eller mailadress vid kassan för att kunna utnyttja bland annat olika medlemsrabatter och samla bonuspoäng

Plantfabriken skickar sina registrerade kunder både marknadsföringsmeddelanden och ärenden gällande kundservice till e-post och mobiltelefoner. Elektronisk direktmarknadsföring skickas endast till kunder som uttryckligen har accepterat det i förväg. Detta godkänner/accepterar du vid check-out i nätbutiken.  Kundservicemeddelanden relaterade till kundens beställning och leverans från webben skickas vid behov från oss.  Sådan elektronisk service relaterad till kundservice och order kommer också att skickas även om du inte har godkänt elektronisk direktmarknadsföring. 

Genom att acceptera villkoren innan betalning eller genom att prenumerera på nyhetsbrev godkänner du att du får utskick och kundmeddelanden  som vi skickar i det format som valts av Plantfabriken.


Som registrerad kund kan du hantera marknadsföringsbehörigheter genom att kontakta plantfabriken genom att skicka ett mail till info@plantfabriken.se

PERSONUPPGIFTSPOLICY
Vi lämnar ej ut adresser, telefonnummer e-postadresser eller andra personuppgifter om våra kunder till tredje part för marknadsföringssyfte, statistisk bearbetning eller dylikt.
Kunders personuppgifter behandlas konfidentiellt oavsett om de speciellt har begärt detta eller inte. Vi använder informationen endast för att kunna handlägga kunders beställningar och kunna erbjuda relevant marknadsföring. Läs mer om vår sekretesspolicy och GDPR

KONTAKT
Trädgård: PLANTGÅRDEN GOTLAND
E-handelsmarknadsnamn: plantfabriken.se
Västehejde Lunds Allé 11 622 61  VISBY
E-postadress: info@plantfabriken.se
Telefon: ( +46)   073738 1231